8Avocat Iasi: civil, malpraxis.

Avocat Iasi: penal, international. Articole Publicate de Poroşnicu Gianina Vera

conditiile-de-detentie-in-lumina-conventiei-europene-a-drepturilor-omului

CONDIȚIILE DE DETENȚIE ÎN LUMINA CONVENȚIEI EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

AUTOR: Avocat de drept penal, Poroșnicu Gianina Vera (Uniunea Națională a Barourilor din România – Baroul de Avocați Iași) Propunem în rândurile de mai jos o incursiune în ceea ce privește condițiile de detenție, standardele europene la care acestea trebuie să se ridice, respectiv trecerea ușoară în revistă a unor cauze în care Rom&aci [...]

IMPLICAȚII LEGALE ȘI PSIHOLOGICE ALE ACCIDENTELOR RUTIERE

Implicații legale și psihologice ale accidentelor rutiere Oricine a trecut prin experiența unui accident rutier cunoaște cât de copleșitor se manifestă, de la traumele fizice și cele psihice la demersurile legale. În foarte multe cazuri rareori este recunoscută paleta largă a efectelor dăunătoare stării de echilibru și de sănătate a părții vătămate. Victimelor și f [...]

DESPĂGUBIRI VĂTĂMĂRI CORPORALE

I. ABORDEAZĂ PROBLEMA PIERDERILOR DE VENIT ALE FAMILIEI (DECES) SAU VICTIMEI (INVALIDITATE):      NOTĂ l: Deşi prevederile art. 50, alin. 1, pct. 1 ale ORDINULUI numărul 23/2014 al A.S.F. indică limitativ aspectele ce trebuie avute în vedere la stabilirea despăgubirilor pentru vătămări corporale– respectiv: (a) diferenţa dintre veniturile n [...]

ECHITATE ŞI COMPENSARE INTRA ŞI INTERGENERAŢII ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE

Aspecte economice şi juridice. Definiția dezvoltării durabile induce ideea că realizarea ei devine fezabilă doar în condiţiile în care între generaţii şi în interiorul aceleiaşi generaţii se manifestă un spirit asociativ, de toleranţă, solidaritate şi grijă reciprocă, unul în virtutea căruia binele şi bunăstarea unuia nu trebuie, în niciun f [...]

SORGINTEA LEGII ŞI A STATULUI DE DREPT LA FRIEDRICH VON HAYEK

Cu două doctorate, unul în drept (1921), altul în ştiinţe sociale (1925), cu un premiu Nobel pentru economie (1974) şi cu o operă de largă întindere şi respiraţie, Friedrich von Hayek (1899-1992) rămâne unul din marii aristocraţi ai cugetării secolului al XX-lea. Personalitate eclectică, în sensul pozitiv al cuvântului, cu abordări ştiinţific [...]

DEZVOLTAREA DURABILĂ ŞI POLITICA DE MEDIU

Aspecte economico – juridice ale filosofiei liberale în acest domeniu Filosofia liberală tradiţională în probleme de mediu se sprijină pe două mari principii: a) Ecologia nu vizează raporturile omului cu mediul, ci raporturile dintre oameni în legătură cu folosirea unor bunuri aparţinând mediului; b) Statul liberal are la îndemână un [...]

ÎNROBIREA MUNCII PE CALEA FISCULUI

Fiscalitatea, nivelul, structura şi tehnologia sa de aplicare au dat şi dau în continuare fizionomie şi culoare politicilor economice şi sociale. Mai egalitaristă în doctrinele de orientare socialistă sau mai lejeră în cele de factură liberală, politica fiscală poate ajuta, propulsa sau, dimpotrivă, la fel de bine, poate sufoca entuziasmul, confiscând pr [...]

Mass Media