CAZURILE D Avocat Iasi: penal, civil, asigurarilor, international. Articole

CAZURILE D Avocat Iasi: civil, asigurarilor, international. Articole

CAZURILE DE MALPRAXIS, SOLUŢIONATE ŞI LA MEDIATOR

cazurile-de-malpraxis-solutionate-si-la-mediator

Avocatul vă poate reprezenta şi în procesul de medire nu doar în instanţă. Vorbim într-o astfel de situaţie de o opţiune a părţii vătămate, de disponibilitatea de a stinge un conflict obţinând daunele cuvenite, desigur şi în măsura în care cealată parte implicată este de asemenea dispusă să accepte medierea.

Cazurile de malpraxis, soluţionate şi la mediator

Cazul relatat are la bază o reclamaţie depusă la Colegiul Medicilor şi la Parchet de către o pacientă împotriva unor medici. Partea vătămată a mers, ca urmare a unor dureri puternice resimţite, la un spital din vestul ţării, pentru o serie de analize şi investigaţii imagistice. A primit diagnosticul de endometrioză pelvină, iar medicul curant i-a prescris un tratament pentru o perioadă de 6 luni. Nu a fost avertizată că acest tratament trebuie administrat sub strictă supraveghere medicală deoarece poate produce efecte adverse. Durerile s-au acutizat, iar femeia a mers la consultaţie la un ginecolog dintr-un judeţ din Moldova. Acesta nu a putut pune un diagnostic exact şi a cerut investigaţii amănunţite la un specialist de medicină internă dintr-o altă unitate medicală. După efectuarea analizelor de laborator acesta din urmă propune o intervenţie chirurgicală de urgenţă, histerctomie totală. Pacienta a fost de acord cu intervenţia chirugicală, dar nu într-o manieră atât de drastică. Histerctomia totală a fost în cele din urmă realizată. 

Au fost prelevate probe în timpul operaţiei şi trimise pentru analize la laborator. Vestea primită aici avea să arate erorile comise. Diagnosticul de endometrioză pelvină a fost infirmat. Şi mai mult decât atât, deşi intervenţia chirurgicală a fost inutilă, în urma ei s-a ales şi cu un virus intestinal ce i-a provocat tulburări digestive severe. I s-a prescris un tratament pentru complicaţiile survenite şi a fost externată. Timp de trei săptămâni acest tratament şi-a dovedit ineficienţa, motiv pentru care s-a făcut o recomandare pentru a fi consultată de un specialist în boli infecţioase. Al patrulea spital în care partea vătămată ajunge, să nu uităm, pornind de la un diagnostic greşit. Doar că şi aici medicul a constatat că tratamentul primit pentru rezolvarea infecţiei cu virusul intestinal a fost greşit. În cele din urmă, cu mari eforturi, starea medicală se stabilizează. Durerile în zona pelvină nu au încetat însă. Medicul chirurg a refuzat să ofere explicaţii motiv pentru care persoana vătămată a făcut sesizare la Colegiul Medicilor şi la Parchet. 

Ca urmare a informării cu privire la avantajele medierii partea vătămată a fost de acord cu această procedură, la fel şi medicii, acordul fiind încheiat după un număr de opt şedinţe. Obiectul disputei a fost retragerea plângerii penale şi stabilirea pretenţiilor civile cuvenite reclamantei. În cadrul medierii persoana vătămată a avut posibilitatea să obţină toate răspunsurile necesare cu privire la modul în care medicii au abordat problema ei de sănătate, chestiuni care anterior nu fuseseră clarificate. De asemenea, tot în cadrul procesului de mediere a fost stabilită şi suma pe care medicii au fost de acord să o plătească drept despăgubire.

Procesul de mediere a fost realizat în prezenţa avocatei Gianina Vera Poroşnicu, reprezentat legal al părţii vătămate, şi a mediatoarei Liliana Ştefan.

***

În temeiul Art.69 – (1) În cazul în care procedura de mediere se defăşoară înaintea începerii procesului penal şi aceasta se închide prin împăcarea părţilor, persoană vătămată nu mai poate sesiza, pentru aceeaşi faptă, organul de urmărire penală sau, după caz, instanţa de judecată.

(2) Dacă procedura de mediere a fost declanşată în termenul prevăzut de lege pentru introducerea plângerii prealabile, acest termen se suspendă pe durata desfășurării medierii. Dacă părțile aflate în conflict nu s-au împăcat, persoana vătămată poate introduce plângerea prealabilă în același termen, care își va relua cursul de la data întocmirii procesului-verbal de închidere a procedurii de mediere, socotindu-se și timpul scurs înainte de suspendare.

Art. 70. – (1) În cazul în care medierea se desfășoară după începerea procesului penal, urmărirea penală sau, după caz, judecată se suspendă, în temeiul prezentării de către părți a contractului de mediere.

(2) Suspendarea durează până când procedura medierii se închide prin oricare dintre modurile prevăzute de prezența lege, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnării contractului de mediere.

(3) Mediatorul are obligația să comunice organului judiciar o copie de pe procesul-verbal de închidere a procedurii de mediere.

(4) Procesul penal se reia din oficiu, imediat după primirea procesului-verbal prin care se constată că părțile nu s-au împăcat, sau, dacă acesta nu se comunica, la expirarea termenului prevăzut la alin. (2)și în temeiul art 63, din LEGEA nr.192/2006 privind Medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată prin Legea nr.370/2009 și prin O.G. nr.13/2010.