Despre mine

NICULINA MOCANU

NICULINA MOCANU

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

16/05/2013–Prezent
Mediator autorizat
Mocanu Niculina - Birou de Mediator, Botosani (România)
Autorizatie nr. 1649/31.03.2013 eliberata de Consiliul de Mediere la data de 26.04.2013, inregistrata in
Registrul Formelor de Exercitare a Profesiei la pozitia 5843, C.I.F. 31627353 din 13.05.2013 eliberat
de Ministerul Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

11/12/2012–Prezent
Consilier juridic
Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din Romania - Colegiul Consilierilor Juridici, Botosani
(România)
Numar Tablou : 371.

17/05/1997–Prezent
Inspector de specialitate, referent si stenograf
Primaria Municipiului, Botosani (România)
01.09.2012 Compartiment Centru Informatii Cetateni
15.02.2013 comunicarea citatiilor si altor acte de procedura in conditiile Legii nr. 134/2010
17.05.1997 - 31.08.2013 Consiliului Local al Municipiului Botosani si cabinet viceprimar .

01/10/1990–16/05/1997
Stenograf
S.C. Rapsodia Conf S.A., Botosani (România)
Secretar Comitet de directie, secretar Consiliul de administratie, secretar Adunarea Generala a
Actionarilor,

17/03/1989–30/09/1990
Dispecer de firma
S.C. Electrocontact S.A., Botosani (România)

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

09/04/2016–10/04/2016
Curs formare profesionala continua (Consiliul de Mediere)
Particularitatile medierii in domeniul dreptului penal

07/11/2014–09/11/2014
Curs formare profesionala continua  (Consiliul de Mediere)
Comunicarea si comportamentul mediatorului

28/04/2014–23/05/2014
Certificat de absolvire - Manager Proiect (COR 242101)
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord - Est, Piatra Neamt (România)

25/07/2014
Certificat de participare  (Cod SIMS 40031)
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Piatra Neamt (România)
Dezbaterea proiectului Strategiei Anticoruptie a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice.

08/07/2014
Certificat de participare  (Cod SIMS 40606)
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Botosani (România)
Metodologia de monitorizare a implementarii actiunilor anticoruptie precum si modalitatea de aplicare
a acesteia la nivelul administratiei publice locale.

04/03/2014
Certificat de participare (Cod SIMS 40606)
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Ministerul Justitiei, Suceava (România)
Monitorizarea implementarii Strategiei Nationale Anticoruptie la nivelul administratiei publice locale.

02/02/2013–03/03/2013
Curs formare Mediator (Autorizatie de Functionare eliberata de Consiliul de Mediere Bucuresti)
Fundatia Camera de Arbitraj si Mediere, Iasi (România)
Examen sustinut si promovat in data de 04.03.2013. Autorizare obtinuta in data de 31.03.2013.
Deschis Mocanu Niculina - Birou de Mediator incepand cu data de 16.05.2013 si pana in prezent.

01/10/2007–30/06/2011
Diploma de licenta - Licentiat in Drept (Studii Superioare)
Universitatea Danubius - Facultatea de Drept, specializarea Drept, Galati (România)

01/03/1989–30/01/1990
Diploma Stenograf (Curs calificare)
Casa Sindicatelor, Botosani (România)

15/09/1982–15/06/1986
Diploma de Bacalaureat (Studii Medii)
Liceul Industrial Electrocontact, Botosani (România)

COMPETENŢE PERSONALE

Limba maternă: română
Competenţă digitală: Operator P.C. Word si Excel.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Medierea este o modalitate modernă, simplă, elegantă, rapidă și eficientă de rezolvare a conflictelor, o soluţionare prin alte mijloace decât acţiunea în justiţie, implicând costuri reduse.

Domenii de aplicare a medierii :

- protecţia consumatorului;
- neînţelegerile dintre soţi privitoare la: continuarea căsătoriei; partajul de bunuri comune; exerciţiul drepturilor părinteşti; stabilirea domiciliului copiilor; contribuţia părinţilor la intreţinerea copiilor; orice alte neinţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii;
- conflicte în materie civilă privind posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare, orice alte litigii ce privesc raporturi de vecinătate, revendicări, succesiuni, raporturi locative, drept de proprietate, tranzacții imobiliare, moșteniri, acțiuni de partaj, proprietate intelectuală, drepturi de autor;
- raspundere profesională (exemplu: malpraxis);
- litigii de muncă (izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă);
- cauze comerciale: somaţii de plată, pretenții, dispute de natură financiară; dispute cu privire la încheierea, executarea, interpretarea și rezilierea contractelor comerciale, clauze și despăgubiri prevăzute în contractele de asigurare;
- litigii în dreptul penal (în latura penală - infracțiuni pentru care legea prevede că răspunderea penală este înlăturată prin retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părților; în latura civilă - orice infracţiune cu privire la pretențiile civile;
- conflicte transfrontaliere în materie civilă și comercială;
- conflicte în alte materii (sport, învățământ, etc.).

Avantajele medierii:
1. Costuri reduse;
2. Rezolvare rapidă;
3. Procedură simplă si flexibilă;
4. Lipsa costului emotional;
5. Soluţie : câştig - câştig;
6. Scutiri şi reduceri de taxe judiciare;
7. Confidenţialitate, neutralitate, imparţialitate;
8. Păstrarea relaţiilor între părţi;
9. Prevenirea altor conflicte în viitor;
10. Soluţia este decisă de părţi, funcţie de nevoile lor.

Când puteţi apela la mediator ?
1. Înainte de a acţiona în justiţie;
2. După chemarea în judecată (în toate căile de atac, inclusiv în faza de executare silită);
3. Puteţi rezolva o neînţelegere / dispută pe cale amiabilă şi fară a fi necesară procedura în instanţă.

Medierea se adresează unui spectru larg de conflicte şi nu trebuie privită numai ca o alternativă la instanțele de judecată.

Puteți conta pe profesionalismul, neutralitatea, confidențialitatea și imparțialitatea mea în procesul de rezolvare a conflictelor pe cale amiabilă.

MOCANU NICULINA - BIROU DE MEDIATOR
Pentru detalii, informaţii, programări sedinţe mediere nu ezitaţi să mă contactaţi la telefon 0746188824.