Avocat Iasi: penal, international. Articole

Avocat Iasi: penal, asigurarilor, international. Articole

TERMENUL ÎNĂUNTRUL CĂRUIA SE POATE FACE PLÂNGERE LA CEDO S-A MODIFICAT! TERMENUL DE INTORDUCERE A CERERII ESTE ACUM DE 4 LUNI DE ZILE!

termen-cedo

AUTOR: Avocat de drept penal, Poroșnicu Gianina Vera (Uniunea Națională a Barourilor din România – Baroul de Avocați Iași)

Dreptul de a sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului cu o cerere individuală de către orice persoană fizică sau juridică reprezintă tocmai temelia întregului sistem juridic european.
Pentru ca acest drept să nu rămână doar un deziderat, ci să se transpună în realitatea palpabilă a fiecărui petent, este necesară cunoașterea termenului în care se poate depune o plângere la CEDO.

În acest context, se impune tranșată chestiunea asupra faptului că termenul de depunere a unei plângeri la CEDO NU MAI ESTE DE 6 LUNI.
Pentru a facilita înțelegerea acestui aspect, propunem în cele ce urmează o abordare istorică a evenimentelor care au militat pentru scurtarea acestui termen.
Astfel, în zilele de 19, respectiv 20 aprilie 2012, la inițiativa Președinției Marii Britanii a Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei, se semnează Declarația de la Brighton.
În cadrul acestei Declarații este adoptat Protocolul nr. 15 adițional la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, în care accentul cade pe marja de apreciere a statelor, respectiv pe principiul subsidiarității.
Protocolul nr. 15 cuprinde însă și o serie de modificări procedurale esențiale, menite să eficientizeze activitatea Curții.
Practic, au fost implementate la nivel convențional măsuri menite să simplifice activitatea Curții, respectiv să o degreveze pe aceasta de cauzele în care nu exista un prejudiciu minim rezonabil.
România a semnat Protocolul nr. 15 adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în data de 24 iunie 2013, și l-a ratificat prin Legea nr. 157/2014 publicată în Monitorul Oficial nr. 886 din 5 decembrie 2014.
Menționăm că, până la data ratificării de către România, Protocolul nr. 15 fusese semnat de 39 de state și ratificat doar de 10 state.
Aplicarea acestui Protocol a fost amânată însă, până la semnarea, respectiv ratificarea de către toate statele semnatare.
Prin acest Protocol s-a urmărit practic implementarea unor măsuri care să urgenteze soluționarea cauzelor prin scurtarea termenului la 4 luni, termen care curge de la finalizarea căilor interne de recurs.
Se impune însă ca justițiabilul să înțeleagă faptul că termenul de 4 luni este termenul maximal pentru depunerea unei plângeri la CEDO.
Ar mai fi de reținut faptul că o cerere de rejudecare a cauzei nu poate, ca regulă generală, să fie luată în considerare, pentru a permite extinderea termenului de 4 luni.
Totodată, s-a hotărât respingerea ca inadmisibilă a unei cauze, în situația în care nu se dovedește existența unui prejudiciu rezonabil.