Avocat Penal Iasi

Avocat Civil Iasi

Avocat bun Iasi

Avocat arbitraj si mediere Porosnicu Gianina Vera Iasi

ARBITRAJ ȘI MEDIERE

Medierea este o modalitate modernă, simplă, elegantă, rapidă și eficientă de rezolvare a conflictelor, o soluţionare prin alte mijloace decât acţiunea în justiţie, implicând costuri reduse.

Domenii de aplicare a medierii :
- protecţia consumatorului;
- neînţelegerile dintre soţi privitoare la: continuarea căsătoriei; partajul de bunuri comune; exerciţiul drepturilor părinteşti; stabilirea domiciliului copiilor; contribuţia părinţilor la intreţinerea copiilor; orice alte neinţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii;
- conflicte în materie civilă privind posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare, orice alte litigii ce privesc raporturi de vecinătate, revendicări, succesiuni, raporturi locative, drept de proprietate, tranzacții imobiliare, moșteniri, acțiuni de partaj, proprietate intelectuală, drepturi de autor;
- raspundere profesională (exemplu: malpraxis);
- litigii de muncă (izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă);
- cauze comerciale: somaţii de plată, pretenții, dispute de natură financiară; dispute cu privire la încheierea, executarea, interpretarea și rezilierea contractelor comerciale, clauze și despăgubiri prevăzute în contractele de asigurare;
- litigii în dreptul penal (în latura penală - infracțiuni pentru care legea prevede că răspunderea penală este înlăturată prin retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părților; în latura civilă - orice infracţiune cu privire la pretențiile civile;
- conflicte transfrontaliere în materie civilă și comercială;
- conflicte în alte materii (sport, învățământ, etc.).

Avantajele medierii :
1. Costuri reduse;
2. Rezolvare rapidă;
3. Procedură simplă si flexibilă;
4. Lipsa costului emotional;
5. Soluţie : câştig - câştig;
6. Scutiri şi reduceri de taxe judiciare;
7. Confidenţialitate, neutralitate, imparţialitate;
8. Păstrarea relaţiilor între părţi;
9. Prevenirea altor conflicte în viitor;
10.Soluţia este decisă de părţi, funcţie de nevoile lor.

Când puteţi apela la mediator ?
1. Înainte de a acţiona în justiţie;
2. După chemarea în judecată (în toate căile de atac, inclusiv în faza de executare silită);
3. Puteţi rezolva o neînţelegere / dispută pe cale amiabilă şi fară a fi necesară procedura în instanţă.

Medierea se adresează unui spectru larg de conflicte şi nu trebuie privită numai ca o alternativă la instanțele de judecată.

Puteți conta pe profesionalismul, neutralitatea, confidențialitatea și imparțialitatea mea în procesul de rezolvare a conflictelor pe cale amiabilă.

MOCANU NICULINA - BIROU DE MEDIATOR
Pentru detalii, informatii, programari sedinte mediere nu ezitati sa ma contactati la telefon 0746188824 sau e-mail [email protected].

Intr-un proces obisnuit, avocatul isi duce clientul pe sarma, pana ce ajunge la pronuntarea unui verdict, dar cand e vorba de un proces special, avocatul isi ia clientul pe umeri si il poarta astfel pana se pronunta verdictul si chiar si dupa aceea.
Franz Kafka – versiunea a II-a publicata in editie limitata din celebrul roman "PROCESUL"