Avocat Penal Iasi

Avocat Civil Iasi

Avocat bun Iasi

Avocat drept administrativ Porosnicu Gianina Vera Iasi

DREPTUL ADMINISTRATIV

Dreptul administrativ sistematizează normele juridice referitoare la terenuri, indiferent de caracterul acestor norme şi de izvoarele formale ale dreptului în care aceste norme sunt cuprinse. Relaţiile sociale privitoare la terenuri există atât între particulari (persoane fizice şi juridice de drept privat), cât şi între persoanele juridice de drept public, ori între acestea şi particulari.

Dreptul administrativ reprezinta acea ramura distincta in sistemul national juridic si cuprinde o totalitate de norme juridice stabilite sau sanctionate de stat, care reglementeaza raporturi sociale de folosire a pamantului, conditiile si mijloacele de productie, in scopul folosirii lui rationale, al imbogatirii solului, precum si al apararii drepturilor si intereselor ale subiectiilor relatiilor administrative.

Dreptul administrativ ca ramura de drept distincta are obiectul sau de reglementare, principii si metode specifice, precum si norme specifice cuprinse in izvoarele acestor ramuri. Obiectul dreptului administrativ îl constituie, în principal, relaţiile sociale legate de folosinţa pământului, oricare ar fi destinaţia terenurilor, forma de proprietate sau persoana beneficiarului folosinţei administrative.

De asemenea, dreptul administrativ mai reglementează şi o serie de relaţii administrative ce privesc măsurile adoptate de către stat, în vederea realizării politicii sale administrative, adică a organizării şi evidenţei administrative. În obiectul acestei ramuri se mai includ şi relaţiile de natură administrativă născute în legătură cu realizarea măsurilor privind folosirea deplină şi raţională a tuturor suprafeţelor de pământ.

Aşadar, normele juridice ce alcătuiesc conţinutul dreptului administrativ ca ramură de drept se pot clasifica astfel:
- norme juridice care reglementează formele proprietăţii asupra terenurilor şi regimul lor juridic;
- norme juridice care reglementează modul de exploatare a terenurilor în România;
- norme juridice care reglementează sistemul de evidenţă şi publicitate imobiliară;
- norme juridice care reglementează folosirea, protecţia şi ameliorarea terenurilor.

În privinţa legilor aplicabile în domeniul dreptului administrativ, printre cele mai importante acte normative se numără:
- Legea nr. 18/1991 privind fondul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 7/1996 – legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 138/2004 – legea îmbunătăţirilor administrative, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 107/1996 – legea apelor, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, după cum a fost redenumită prin Legea nr. 71/2011, pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările ulterioare, republicată în M. Of. Nr.798/2sep. 2005;
- Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare.

Intr-un proces obisnuit, avocatul isi duce clientul pe sarma, pana ce ajunge la pronuntarea unui verdict, dar cand e vorba de un proces special, avocatul isi ia clientul pe umeri si il poarta astfel pana se pronunta verdictul si chiar si dupa aceea.
Franz Kafka – versiunea a II-a publicata in editie limitata din celebrul roman "PROCESUL"