Avocat Penal Iasi

Avocat Civil Iasi

Avocat bun Iasi

Avocat drept international Porosnicu Gianina Vera Iasi

DOMENII DE EXPERTIZA

Discuţii privind viciile de consimţământ în materia dreptului internaţional public

Prezentul articol realizează o analiză comparativă a viciilor de consimțământ și examinează maniera de reglementare a acestora în dreptul internaţional public şi în dreptul intern.

Astfel, conform dispozițiilor “Convenției de la Viena privind dreptul tratatelor încheiate între state” (1969), viciile de consimţământ sunt:
- încălcarea dispozițiilor dreptului intern al statului privitoare la competenţa de a încheia tratate
- eroarea;
- dolul;
- coruperea reprezentantului unui stat;
- constrângerea exercitată asupra reprezentantului unui stat;
- constrângerea exercitată asupra unui stat.

Viciile de consimţământ sunt sancţionate în materia dreptului internațional public, ca și în dreptul civil intern, cu nulitatea, fie absolută (cum este în cazul constrângerii exercitate asupra reprezentantului statului și constrângerii exercitate asupra statului), fie relativă (cum este în cazul încălcării dispozițiilor dreptului intern al statului privitoare la competenţa de a încheia tratate, erorii, dolului, coruperii reprezentantului unui stat).

În anumite cazuri, dispoziţiile dreptului intern se regăsesc întru totul în reglementările Convenţiei de la Viena, situaţie întâlnită în cazul dolului, dar sunt şi cazuri- încălcarea dispoziţiilor dreptului intern al statului privitoare la competenţa de a încheia tratate- în care Convenţia de la Viena introduce o dispoziţie ce se află în vădită contradicţie cu teoria civilistă în materie, statul putând să invoce el însuşi vicierea consimţământului său. În același timp, în dreptul civil intern, este consacrată regula conform căreia nimeni nu poate să-şi invoce propria turpitudine (culpă).

Conchidem arătând că maniera de reglementare a nulităţii, preluată din dreptul civil intern şi transpusă în dispoziţiile Convenţiei de la Viena, nu satisface exigenţele și rigorile definiţiei nulităţii.

Roxana Lupu- Nicolăiţă
Maria Paula Pantilimon- Tataru

BIBLIOGRAFIE
• Raluca Miga Beşteliu- “Public International Law. Introduction in the Public International Law”- All Printing House, Bucharest, 1998
• Valentin Constantin- “Public International Law”- Universităţii de Vest Publishing House, Timişoara, , 2004
• Ion Diaconu- “Treaty of Public International Law”- Lumina Lex Publishing House, Bucharest, 2002
• Gheorghe Beleiu- “Romanian Civil Law. Subjects of Civil Law”, Şansa Printing Press, Bucureşti, 1995, p. 178

Intr-un proces obisnuit, avocatul isi duce clientul pe sarma, pana ce ajunge la pronuntarea unui verdict, dar cand e vorba de un proces special, avocatul isi ia clientul pe umeri si il poarta astfel pana se pronunta verdictul si chiar si dupa aceea.
Franz Kafka – versiunea a II-a publicata in editie limitata din celebrul roman "PROCESUL"