Avocat Penal Iasi

Avocat Civil Iasi

Avocat bun Iasi

Avocat drept civil Iasi Porosnicu Gianina Vera Iasi

DREPTUL CIVIL

Adaptarea și, mai ales, intrarea în vigoare a noului Cod Civil a luat pe nepregătite lumea juridică, profesioniști de renume ai dreptului civil fiind impresionați atât de dimensiunea apreciabilă a noii reglementări, cât și de cantitatea de informație ce trebuie asimilată din mers.

În realitate, lucrurile nu stau chiar așa, multe din instituțiile Codului Civil nu sunt noi, ci reprezintă o reluare a vechilor instituții, care au fost reorganizate de către autorii Codului, pentru a le pune pe aceeași direcție cu doctrina și jurisprudența ce s-au dezvoltat de-a lungul a 150 de ani. Prin intrarea în vigoare a noului Cod Civil, s-a urmărit prezentarea într-un limbaj juridic actualizat în ceea ce privește terminologia.

Într-o mai mică măsură, Codul cuprinde și instituții noi, însă nu putem declara că acestea sunt de o noutate absolută, deoarece fie sunt preluate din alte sisteme celebre de drept (Franța, Elveția, Spania, Italia și, în special, Codul Civil din Quebec), fie sunt preluate din reglementări comunitare și alte documente juridice internaționale, fie sunt o codificare a jurisprudenței instanțelor judecătorești din țară și din străinătate.

Dreptul civil reprezintă acea ramură a dreptului ce aparține sistemului unitar al țării noastre care reglementează raporturi patrimoniale și personal nepatrimoniale, la care participă persoane fizice și persoane juridice care se află între ele pe poziție de egalitate juridică.

Funcția dreptului civil este aceea de a fi “drept comun’’ și se exprimă în ideea că, atunci când o altă ramură de drept nu conține norme proprii care să reglementeze un anumit aspect al unui raport juridic, se apelează la norma corespunzătoare din dreptul civil. Din aceste considerente, s-a ajuns la concluzia că dreptul civil “împrumută” normele sale altor ramuri de drept, când acestea nu au nume proprii pentru un caz ori aspect, ori invers, alte ramuri de drept “împrumută” norme de la dreptul civil.

Serviciile oferite în cadrul cabinetului de avocatură îmbracă forme dintre cele mai diverse, precum acordarea de consultații și redactarea unei game largi de contracte și cereri, asistența juridică în procesul de negociere a intereselor clienților noștri în cadrul diferitelor proceduri judiciare și, desigur, reprezentarea în fața instanțelor de judecată, autorităților statului și a partenerilor de afaceri.

Specialiștii în Drept civil din cadrul cabinetului de avocatură oferă asistență juridică și reprezentare în materia revendicărilor imobiliare, în acțiuni privind constatarea dreptului de proprietate și apărarea acestuia, în procedura de executare silită, asistarea și reprezentarea în procedura înființării de asociații, fundații, organizații non-profit. De asemenea, redactăm o serie largă de documente, cum ar fi: cereri de chemare în judecată, notificări, somații, tranzacții etc.

Intr-un proces obisnuit, avocatul isi duce clientul pe sarma, pana ce ajunge la pronuntarea unui verdict, dar cand e vorba de un proces special, avocatul isi ia clientul pe umeri si il poarta astfel pana se pronunta verdictul si chiar si dupa aceea.
Franz Kafka – versiunea a II-a publicata in editie limitata din celebrul roman "PROCESUL"