Avocat Penal Iasi

Avocat Civil Iasi

Avocat bun Iasi

Avocat drept comercial Porosnicu Gianina Vera Iasi

DREPTUL COMERCIAL

Proceduri prealabile:

- inițierea procedurilor de conciliere;
- redactarea somațiilor și notificărilor de punere în întârziere.

În fața instanțelor judecătorești:

- redactarea și susținerea acțiunilor izvorâte din executarea/neexecutarea defectuoasă a contractelor;
- asistența juridică și reprezentarea în fața tuturor gradelor de jurisdicție.

În fața Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași:

- derularea formalităților legale pentru constituirea și modificarea actelor constitutive ale firmei;
- redactarea actului constitutiv inițial sau în forma actualizată al persoanelor juridice supuse obligației de înregistrare în Registrul Comerțului;
- redactarea actului adițional sau, după caz, a hotărârii adunării generale a membrilor sau asociaților ori acționarilor, a deciziei consiliului de administrație/ asociatului unic privind modificări ale actului constitutiv referitoare la sediul social, denumirea firmei sau emblema acesteia, durata de funcționare, domeniul principal de activitate și activitatea principală, administratori și/ sau cenzori, primirea sau retragerea de membri sau asociați, înființarea sau desființarea de sedii secundare, forma juridică, obiectul de activitate și codificare a acestuia în conformitate cu ordinul președintelui INS nr. 601/2002 privind actualizarea CAEN, majorarea sau reducerea capitalului social, divizare sau fuziune, dizolvare sau lichidare;
- redactarea statutului pentru societatea cu răspundere limitată cu asociat unic;
- completarea cererii de înregistrare și a formularelor tipizate specifice activității Registrului Comertului;
- darea de dată certă pentru actele redactate de firma de avocați.

În fața judecătorului sindic- procedura falimentului:

- cereri introductive în vederea deschiderii procedurii reorganizării judiciare și a falimentului;
- acțiuni în anulare a unor tranzacții comerciale frauduloase ale debitorului;
- asistență juridică în întocmirea planului de areorgnizare judiciară;
- reprezentarea în cadrul comitetului debitorilor;
- formularea căilor de atac legale împotriva măsurilor dispuse de către lichidator sau judecătorul sindic;
- formularea și susținerea de contestații;

Participarea la negocieri de contracte comerciale și redactarea acestora:

- analiza proiectelor diverse de contracte și asistența pentru implementarea lor;
- asistența în negocierea, încheierea și derularea contractelor comerciale: obiective, condiții, determinare, durată, reînnoire, reziliere, cesiuni, arbitraje.

Intr-un proces obisnuit, avocatul isi duce clientul pe sarma, pana ce ajunge la pronuntarea unui verdict, dar cand e vorba de un proces special, avocatul isi ia clientul pe umeri si il poarta astfel pana se pronunta verdictul si chiar si dupa aceea.
Franz Kafka – versiunea a II-a publicata in editie limitata din celebrul roman "PROCESUL"