Avocat Penal Iasi

Avocat Civil Iasi

Avocat bun Iasi

Avocat dreptul asigurarilor Iasi Porosnicu Gianina Vera Iasi

DREPTUL ASIGURĂRILOR

În forme primare, asigurările au fost prezente odată cu primele grupuri sociale organizate care, într-o formă sau alta, încercau să-și ajute membrii în caz de nevoie.

Dovezi ale existenței asigurărilor datează încă din Antichitate. Astfel, în Egiptul antic (în jurul anului 4500 î.Hr.), existau societăți de într-ajutorare a cioplitorilor de piatră. În Babilon, transportul era organizat în caravane, iar costurile disparițiilor erau suportate în comun de comercianți. Proprietarii de corăbii se înțelegeau ca acela care își pierdea corabia să primească alta în loc, cu condiția ca pierderea să nu fie din culpa proprietarului. De asemenea, în sec. V î.Hr., Pericle a înființat organizații care aveau ca scop ajutorarea membrilor și familiilor acestora în caz de incendiu, boală, deces.

Primele asigurări moderne apar odată cu secolul al XIX-lea în Franța și Anglia, unde se constituie primele societăți de asigurări pentru accidente pe căile ferate și rutiere.

Evoluția economică a României din ultima perioadă ne-a făcut pe toți să înțelegem rolul vital al asigurărilor în viața de zi cu zi.

Asigurarea constă în crearea unui fond de către persoanele fizice și juridice amenințate de riscuri din care se acoperă daunele și alte cerințe financiare imprevizibile. Acesta este și sensul dat de Legea 32/2000 noțiunii de asigurare: “operațiunea prin care un asigurator constituie, pe principiul mutualității un fond de asigurare, prin contribuția unui număr de asigurați, expuși la producerea anumitor riscuri, și îi indemnizează pe cei care suferă un prejudiciu (moral sau material) pe seama fondului alcătuit din primele încasate, precum și pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activității desfășurate.

Din punct de vedere juridic, asigurarea este un contract aleatoriu în care una din părți – asiguratul – se obligă să plătească celeilalte părți – asiguratorul – o sumă de bani pentru ca, în ipoteza producerii evenimentului asigurat, acesta din urmă să plătească asiguratului indemnizația stabilită prin contract. În unele situații, asigurarea apare ca un contract obligatoriu, încheiat în temeiul legii.

Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto – R.C.A. – acoperă răspunderea civilă delictuală a proprietarului sau a utilizatorului unui vehicul auto, pentru prejudiciile produse unei terţe părți în cazul unui accident rutier, prin intermediul acestui vehicul.

În cazul în care ați fost implicat într-un accident rutier produs din vina unei alte persoane, aflate la volanul unui autovehicul (sau chiar produs din vina conducătorului autovehiculului în care vă aflați), sunteți îndreptățit să solicitați despăgubiri (daune materiale și/sau morale) DIRECT asiguratorului RCA - emitentul poliței RCA – pentru prejudiciul suferit, și anume:

- în cazul vătămărilor corporale: atât persoana vătămată, cât și familia acesteia pot pretinde asiguratorului RCA despăgubiri pentru vătămarea corporală (daune materiale și/sau morale);
- în cazul decesului: familia persoanei decedate poate pretinde asiguratorului RCA despăgubiri pentru decesul rudei decedate în evenimentul rutier (daune materiale și/sau morale);
- în cazul avarierii autovehicului: pe lângă despăgubirile (daunele materiale și/sau morale) ce se cuvin persoanei vătămate și/sau familiei acesteia, asiguratorul RCA poate fi obligat (dacă este cazul) și la plata contravalorii autovehiculului avariat (cel în care se afla victima accidentului).

În domeniul asigurărilor, Cabinetul de Avocatură “Poroșnicu Gianina Vera” colaborează cu Asociația Victimelor Accidentelor de Circulație din România (AVAC România) și dorește să ofere clienților posibilitatea obținerii despăgubirilor (daune morale și daune materiale) ce decurg de pe urma suferințelor fizice și psihice produse în urma accidentelor rutiere.

Cabinetul de Avocatură “Poroșnicu Gianina Vera” oferă în domeniul asigurărilor asistență juridică și reprezentare în vederea obținerii despăgubirilor (daune morale și materiale) în fața organelor de urmărire penală,în fața instanțelor de judecată, în fața firmelor de asigurări, precum și în fața Fondului de Protecție a Victimelor Străzii (F.P.V.S.) și Biroului Carte Verde din cadrul Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din România (B.A.A.R.).

De asemenea, Cabinetul de Avocatură “Poroșnicu Gianina Vera” oferă asistență juridică și reprezentare atât cetățenilor români din țară, cât și din străinătate, care au fost victime ale accidentelor rutiere produse atât pe teritoriul României, cât și în afara granițelor țării.

Legea cadru în domeniul asigurărilor este Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările din România.

Intr-un proces obisnuit, avocatul isi duce clientul pe sarma, pana ce ajunge la pronuntarea unui verdict, dar cand e vorba de un proces special, avocatul isi ia clientul pe umeri si il poarta astfel pana se pronunta verdictul si chiar si dupa aceea.
Franz Kafka – versiunea a II-a publicata in editie limitata din celebrul roman "PROCESUL"