Avocat Penal Iasi

Avocat Civil Iasi

Avocat bun Iasi

Avocat dreptul muncii Porosnicu Gianina Vera Iasi

DREPTUL MUNCII

Dreptul muncii este acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice care reglementează relaţiile individuale şi colective de muncă, atribuţiile organizaţiilor sindicale şi patronale, conflictele de muncă şi controlul aplicării legislaţiei muncii. Aşadar, dreptul muncii este un ansamblu de norme juridice cu un obiect distinct de reglementare– relaţiile sociale de muncă ce se stabilesc între cei care utilizează forţa de muncă- angajatorii/ patronii- şi cei care prestează munca- salariaţii/angajaţii. Principalele acte normative din Romania care reglementează aceste raporturi juridice sunt Codul Muncii R, Legea Dialogului Social (nr. 62/2011), HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților, dar și multitudinea de acte normative care reglementează protecția cetățenilor români care lucrează în străinatate, funcționarea agentului de muncă temporară, detașarea lucrătorilor în cadrul prestărilor de servicii transnaționale, încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României, plasarea forței de muncă în străinătate, activitatea zilierilor s.a.

Tot în această categorie pot fi incluse și normele juridice care reglementează sănătatea și securitatea în muncă, relevante fiind Legea nr. 319/2006R, HG nr. 1425/2006 modificată și completată, precum și cele circa 20 de hotărâri de Guvern care au transpus în legislația națională conținutul Directivei 89/391/CEE ori cele privind protecția maternității la locul de muncă, reglementări privind protecția lucrătorilor în cazul temperaturilor extreme etc.

Dreptul securității sociale cuprinde normele juridice ce reglementează relațiile de asigurări sociale, precum și pe cele ce privesc asistența socială. Prin intermediul acestei instituții de drept, persoana fizică este protejată de riscurile sociale care îi afectează existența. Protecția începe adesea înainte de naștere (îngrijirile prenatale) și se prelungește după moarte (pensiile de urmaș). Aici întâlnim reglementări (cele mai importante) în ceea ce privește sistemul de pensii (a se vedea Legea nr. 263/2010), sistemul asigurărilor de șomaj (Legea nr. 76/2002) sau cele din domeniul asigurărilor de sănătate (OUG nr. 158/2005).

Intr-un proces obisnuit, avocatul isi duce clientul pe sarma, pana ce ajunge la pronuntarea unui verdict, dar cand e vorba de un proces special, avocatul isi ia clientul pe umeri si il poarta astfel pana se pronunta verdictul si chiar si dupa aceea.
Franz Kafka – versiunea a II-a publicata in editie limitata din celebrul roman "PROCESUL"