Despre mine

COLŢA SMARANDA

COLŢA SMARANDA

Educaţie:

Diploma de licenţă- Specializarea Ştiinţe Juridice, Universitatea Al.I.Cuza din Iaşi (2006);

Diploma de master- Disciplina “Drept European”, Facultatea de Drept, Universitatea Al.I.Cuza din Iaşi (2008);

Doctor în drept, Universitatea Al.I.Cuza din Iaşi, calificativul Magna cum laude (2015).

Experienţa profesională:

2008-prezent : avocat titular al Cabinetului de avocat “Colţa Smărăndiţa”

Limbi straine:

Engleza, franceza.

Smărăndiţa Colţa a acordat asistenţă juridică şi reprezentare clienţilor în numeroase  litigii de drept bancar (protecţia consumatorilor), în acţiuni privind răspunderea contractuală, litigii de drept civil (în mare parte litigii cu profesioniștii), precum şi în materia Dreptului familiei. De asemenea, titulara Cabinetului de avocat a dobândit o experiență remarcabilă în redactarea de cereri şi acte procedurale în litigii de drept comercial, asistând totodată clienții pe parcursul procedurilor de insolvență, sau în cadrul negocierilor cu debitorii și creditorii.

A publicat numeroase articole pe site-uri cu profil juridic şi în reviste de specialitate, şi a participat în mod activ la conferințe şi prelegeri cu caracter juridic, având totodată calitatea de  cercetător în cadrul proiectului POSDRU "Modernizarea legislaţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ", proiect implementat de Universitatea Al.I.Cuza din Iaşi în perioada 2014- 2015.

Lucrări publicate:                 

Iunie 2015 - „Dreptul la viaţă privată şi formele de încălcare a proprietăţii în common law” (The Right to a Private Life and the Forms of Property Violation in Common Law”), articol publicat în revista ”Journal of Public Administration, Finance and Law (JOPAFL)”, Issue no. 7 (2015), (ISSN = 2285 – 2204 (print), ISSN–L = 2285 – 3499 (online)), disponibila la adresa http://www.jopafl.com/issue7.html, la paginile 105- 110;

Aprilie 2015 – ”Aspecte istorice ale preocupărilor europene privind ordinea publică din perspectiva servituților de urbanism”, articol publicat în volumul Conferinței internaționale ”Dreptul între modernizare și tradiție. Implicații asupra organizării juridice, politice, administrative și de ordine publică”, București, 21- 23 aprilie 2015, Ed. Hamangiu, 2015, București, la paginile 484- 492;

Decembrie 2014- „Implicațiile reglementărilor elvețiene și românești privind servituțile asupra conceptului de dezvoltare comunitară” (”Effects of Swiss and Romanian provisions regarding servitudes upon community development concept”), articol publicat în al şaselea număr al Revistei “Acta Universitatis George Bacovia. Juridica” (http://juridica.ugb.ro/current-issue), vol.3, Issue 2/2014 = ISSN 2285-0171 ISSN-L=2285-0171, indexată în bazele de date: SCIPIO, C.E.E.O.L., ProQuest şi EBSCO, la paginile 561- 580;

Noiembrie 2014- -„Considerations on the limits of the private property right and its implications in the concept of urban renewal”, articol publicat în revista AGORA International Journal of Juridical Sciences, Nr.4, vol.8, 1843-570X, E-ISSN: 2067-7677, indexată în bazele de date: EBSCO, HEIN ONLINE, COPERNICUS, DOAJ, ULRICH, V LEX, SOCOLAR, la paginile 32- 40;

Octombrie 2014- „Consideraţii privind dreptul de servitute în concepţia Codurilor civile român şi francez”, articol publicat în Volumul Conferinței Internaționale Uniformizarea Dreptului – Efecte juridice și Implicații Sociale, Politice și Administrative, Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, ISBN 978-606-27-0138-3, pp. 74- 81;

Mai 2014 - "Regimul juridic al servituţilor din perspectiva dreptului privat comparat", articol publicat in volumul Conferinţei internaţionale de drept, studii europene si                  relaţii internaţionale "Rolul Europei intr-o societate polarizata", Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2014;

Mai 2013  - „Fundamentele antice şi evoluţia civilizaţiei urbane prin prisma dreptului de proprietate şi a servituţilor reale”, articol publicat  în culegerea „Studii şi cercetări juridice europene”, apărută la Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013;

Mai 2012  -  „Servituţile de urbanism din perspectiva strategiei europene privind dezvoltarea urbană durabilă”, articol publicat  în culegerea „Studii şi cercetări juridice europene”, apărută la Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012.

Serviciile pe care Cabinetul nostru le ofera sunt urmatoarele:

  • Consultatii juridice;
  • Asistare si reprezentare juridica;
  • Redactarea cererilor cu caracter juridic si a altor acte procedurale.

Domeniile juridice in care oferim consultanţă şi reprezentare juridică sunt:

Drept Civil:

  • Fond funciar: actiuni privind dobandirea dreptului de proprietate in materie de fond funciar;
  • Pretentii, actiuni posesorii, obligatii de a face, succesiuni si partaje, iesire din indiviziune, evacuari, granituiri, rezoluţiunea şi rezilierea contractelor, răspundere civilă delictuală şi contractuală, recuperări de creanţe;
  • In cadrul procedurii de executare silita: asistenta si reprezentare juridica in cadrul procedurilor de executare silita
  • Recuperari de creante, asistenta la negocieri in vederea incheierii contractelor comerciale; redactare de contracte comerciale, tranzactii, arbitraj, litigii referitoare la incalcarea obligatiilor contractuale, reprezentare in fata instantelor de judecata.

      Dreptul Familiei:

  • divort, anularea casatoriei, partaj bunuri comune ale sotilor, tagada/stabilire paternitate, ş.a..

Reorganizare judiciara si faliment