LIBERTATEA Avocat Iasi: penal, civil, asigurarilor, international. Articole

LIBERTATEA Avocat Iasi: penal, international. Articole

LIBERTATEA CONȘTIINȚEI ȘI LIBERTATEA RELIGIEI ÎN VIZIUNEA C.E.D.O.

libertatea-constiintei-si-libertatea-religiei-in-viziunea-c-e-d-o

Libertatea cultelor înseamnă libertatea popoarelor, asta spune fără nicio urmă de îndoială Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Însă o valoare socială complementară toleranței religioase este insuficient conturată în hotărârile Curţii şi anume respectul reciproc al convingerilor religioase ale semenilor noștri.

Libertatea conștiinței este una dintre primele libertăți înscrise în catalogul drepturilor omului, urmare a faptului că libertatea religioasă, ca parte a acestei libertăți, a cunoscut și cunoaște o istorie specifică, îndelungată, presărată cu numeroase cazuri de intoleranță, excomunicare și prejudecăți, așa numita intoleranță religioasă care se abate de la dreptul natural. C.E.D.O. a avut condamnări oficiale ale blasfemiei, obscenității, antisemitismului, sexismului, ale politicii naziste, comuniste.

C.E.D.O. a venit și s-a interpus între cele două concepte: autoritatea laică și cea religioasă, Statul și Biserica. După o serie de exagerări, balanța s-a statornicit în exercițiul toleranței. Un exemplu este Hotărârea Marii Camere din 18 martie 2011 în cauza Lautsi și alții împotriva Italiei. Marea Cameră a dat câştig de cauză guvernului italian şi a concluzionat că prezenţa crucifixelor în sălile de clasă din şcolile de stat nu încalcă dreptul la educaţie aşa cum este garantat în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Decizia avut la bază nu doar caracterul pasiv al crucii care nu interferează cu actul educaţional, dar şi deschiderea guvernului şi faţă de celelate religii în tot ceea ce înseamnă spaţiul şcolar.

Bisericile Ortodoxă și Romano-Catolică, celelalte culte recunoscute în România, mass-media și organizațiile non-guvernamentale sunt invitate în acest context să devină parteneri ai unui dialog în care liber cugetătorii și credincioșii să-și prezinte opiniile, în spiritul libertății de conștiință, fără insulte, calomnii sau campanii denigratoare. Respectul și toleranța sunt doi pilaștri însemnați ai păcii sociale!

Avocat de drept penal Poroşnicu Gianina Vera

Uniunea Naţională a Barourilor din România – Baroul de Avocaţi Iaşi